Radio Tok FM

Radio TOK FM jest jedną z najpopularniejszych rozgłośni o profilu informacyjno –publicystycznym. Stacja radiowa ma charakter ogólnopolski i adresowana jest do mieszkańców dużych miast w wieku 25-60 lat. Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie programu na początku 1998 roku pod nazwą Inforadio. W pierwszych miesiącach funkcjonowania formuła audycji polegała na dostarczaniu informacji poprzez serwisy informacyjne oraz bloki zwięzłych i treściwych wiadomości z zakresu polityki i gospodarki. Pod koniec roku nastąpiła zmiana nazwy z Inforadio na TOK FM, która to funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dokonano także modyfikacji formuły programu, zastępując krótkie i często lapidarne wiadomości odczytywane przez lektorów dłuższymi i bezpośrednimi relacjami wydarzeń na żywo. Ponadto wprowadzono możliwość wypowiadania się dzwoniących do radia słuchaczy na temat bieżących wydarzeń, prezentowanych i omawianych w studiu. Dyskusje przeprowadzane na antenie TOK FM zostały zespolone z serwisem BBC, pojawiającym się w paśmie antenowym co kwadrans. Zatem stacja, obok zmiany nazwy, uległa przeobrażeniu stając się rozgłośnią o charakterze informacyjno-dyskusyjnym. W marcu 2003 roku w Tok FM dokonano kolejnych przekształceń, mianowicie program ramowy wypełniły przede wszystkim serwisy informacyjne, nadawane co 20 minut w ciągu dnia, natomiast w porze nocnej co godzinę. Nowym linerem stacji stało się hasło „Pierwsze Radio Informacyjne”. Oferta programowa rozgłośni została wzbogacona także o pasmo publicystyczne, w których biorą udział dziennikarze. W 2005 roku nastąpiła zmiana udziałowców w rozgłośni; obecnie współwłaścicielami radia są Agora SA oraz Polityka SP.

Kontakt: