Polskie Radio Dwójka

Polskie Radio Program II , czyli PR 2, zwane potocznie Dwójką lub Warszawa II, jest publiczną rozgłośnią radiową wchodzącą w skład spółki akcyjnej Polskie Radio. Dwójka, podobnie jak PR I jest stacją ogólnopolską, emitującą swój pogram przez całą dobę. W audycjach rozgłośni szczególny nacisk położony jest na kulturę elitarną, w związku z tym program stacji adresowany jest do dość wąskiego grona słuchaczy gustujących w muzyce klasycznej i jazzowej. Radiowa Dwójka istnieje od roku 1937, niemniej jednak regularną emisję programu rozpoczęto dopiero 3 października 1949 roku. Współcześnie rozgłośnię można odbierać drogą naziemną na ponad 60 proc. terytorium kraju oraz za pośrednictwem Internetu – na całym świecie. W paśmie antenowym PR 2 możemy posłuchać przede wszystkim audycji kulturalnych propagujących literaturę, filozofię i teatr. Na antenie Dwójki usłyszymy ponadto wiele programów poświęconych muzyce klasycznej, jazzowej czy też folkowej (regionalnej). Muzyka emitowana w radiu, jest nadawana zarówno z płyt jak i transmitowana z koncertów odbywających się w Polsce jak i różnych częściach świata. Muzyka klasyczna w PR 2 zajmuje znaczną część całej emisji programu, stąd rozgłośnia bardzo często bywa nazywana Największą Filharmonią Świata.

Kontakt: