Polskie Radio Trójka

Polskie Radio Trójka - program Trzeci Polskiego Radia to publiczna stacja radiowa o ogólnopolskim zasięgu, należąca do spółki akcyjnej Polskie Radio. Adresatami rozgłośni są słuchacze pochodzący, przede wszystkim z dużych miast, aktywni, inteligentni, ciekawi świata i kultury. Domeną radia, jest jego różnorodność tematyczna. Poczynając od muzyki, jej rożnych gatunków, poprzez dziedziny towarzyszące codziennemu życiu, skończywszy na rozrywce i rozległej publicystyce. Jego historia jest ciekawa i jedyna w swoim rodzaju. Za oficjalną datę rozpoczęcia regularnej emisji traktuje się 1 kwietnia 1962 roku. Pomysłodawcą i zarazem za osobę, która przekonała Władysława Gomułkę do jej utworzenia, uważa się Stanisława Stampf'la. W swoim założeniu Program 3 miał być radiem dla młodych ludzi. Chodziło o indoktrynację polityczną i odciągnięcie młodego pokolenia od zachodnich stacji. Grupą docelową stanowili studenci. Audycje artystyczne i rozrywkowe, zarówno o charakterze literackim i muzycznym, przyciągały coraz większą rzeszę słuchaczy. Przez pierwsze lata istnienia, Trójka nadawała jedynie przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas antenowy. Jeśli chodzi o gatunki muzyczne obecne w radiu, można by wymienić: muzykę poważną, jazz, polski big beat i zagraniczny rock'n'roll. Jedną z głównych zalet stacji było ograniczenie publicystyki propagandowo – politycznej do minimum, co w tamtych czasach urastało do rangi symbolu. W latach siedemdziesiątych, radio zmieniło nieco swój profil: na kulturalno – rozrywkowy. Trójka wiodła prym wśród odbiorców aglomeracji miejskich. Krótko mówiąc: nowinki ze świata muzycznego plus świat kultury, równa się inteligentna rozrywka. Wiadomości i publicystyka (zwłaszcza ta polityczna) – nadal ich zakres był zminimalizowany. Z kolei w latach osiemdziesiątych, w czasie trwania stanu wojennego, stacja nie nadawała. Dopiero w 1982 roku radio znów zaczęło działać. Wówczas powstała słynna „ Lista Przebojów Programu Trzeciego” autorstwa Marka Niedźwieckiego. Warto by jeszcze wymienić program Marii Czubaszek „A propos”. Lata dziewięćdziesiąte były trudnym okresem dla radiowej Trójki. Wraz ze zmianami w ustroju politycznym, zmieniły się również media publiczne. Na rynek medialny wkroczyły stacje komercyjne, które automatycznie stały się konkurencyjne. Rok 2000 i pierwsze dziesięciolecie, przyniosły wiele zawirowań zarówno kadrowych, jak i finansowych. W tej chwili rozgłośnia znów przyciąga naprawdę spore grono słuchaczy. Pamiętajmy, że jeszcze pięćdziesiąt lat temu była ostatnim bastionem polskiej kultury w czasach PRL.

Kontakt: