Polskie Radio Szczecin

Polskie Radio Szczecin - tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów radiowych, w tym głównie: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i z dorobku kultury, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości radiowej.

Kontakt: