Polskie Radio RDC

Polskie Radio RDC to regionalna stacja radiowa nadająca na Mazowszu, w tym i w Warszawie. Założycielem spółki jest Skarb Państwa. Zasięg techniczny RDC pokrywa obszar całego Mazowsza oraz dodatkowo części Kujaw, Podlasia i ziemi łódzkiej.

Kontakt: