Radio Chrzescijanin

Radio Chrześcijanin to:

  • ewangeliczna stacja nadająca przez internet
  • niekomercyjna inicjatywa realizowana w pełni dzięki pomocy i wsparciu jej słuchaczy (przyjaciół)
  • ponaddenominacyjna, międzywyznaniowa platforma
  • to efekt (owoc) zaangażowania (tylko) wolontariuszy
  • słowa świadectwa, nadziei, pokrzepienia, zachęty i pouczenia
  • tylko chrześcijańska muzyka polska i zagraniczna
  • stacja dla całej rodziny
  • hołd i uwielbienie dla naszego Boga i Zbawiciela.

Kontakt: