Radio RMF - Piosenka literacka

Radio RMF - Piosenka literacka - w programie prezentowane są utwory inspirowane dziełami literackimi lub na nich oparte, podkreślające skrzyżowanie muzyki i literatury. Oferuje słuchaczom wyjątkowy sposób docenienia i zbadania powiązań między tymi dwiema formami sztuki.

Kontakt: